lá cải.org

 1. Vietnamnet - Ghê rợn nữ sinh Bắc Ninh rạch áo, đánh bạn

  ·

  Nếu việc này là ghê rợn thì cả Việt Nam là một bãi tha ma.

  Bạn không muốn ủng hộ Mark Zuckerberg ư?

  • hình chộp của T

   nhằm lúc 21:48:31 13/11/11, T rằng:

   cái bài báo này riêng cái tên đã thấy chuối cả nải.
   Không đọc 1 lấn.
   0
  • hình chộp vu vơ

   xin cảm ơn và xin đợi bình phẩm được duyệt.

   đợi tí…