lá cải.org

 1. Tuổi Trẻ Online - Em Mạnh Mẫu dạy con

  ·

  Tới lượt báo Tuổi Trẻ huơ đũa xông vào máng ăn nhầu.

  Bạn không muốn ủng hộ Mark Zuckerberg ư?

  • hình chộp của bekinh

   nhằm lúc 08:47:15 28/2/12, bekinh rằng:

   gọi là vét máng
   1
  • hình chộp của Khương

   lại nhằm lúc 09:54:51 28/2/12, Khương rằng:

   Đã ăn trong máng thì sao lại dùng đũa ?
   1
  • hình chộp của T

   nhằm lúc 10:47:13 28/2/12, T rằng:

   wtfisthisshit?
   1
  • hình chộp vu vơ

   xin cảm ơn và xin đợi bình phẩm được duyệt.

   đợi tí…