lá cải.org

 1. Dân Trí - Bộ trưởng Tư pháp: “Muốn hay không, mại dâm vẫn tồn tại...”

  ·

  Nhưng không muốn thì ế hơn...

  Bạn không muốn ủng hộ Mark Zuckerberg ư?

  • hình chộp của hh

   nhằm lúc 11:14:42 25/7/12, hh rằng:

   Thực ra là muốn, nhưng phát biểu trước chỗ đông người thì phải long trọng một tí.
   0
  • hình chộp của Cáo Già

   lại nhằm lúc 11:16:05 25/7/12, Cáo Già rằng:

   "Pháp luật hình sự của Việc Nam qua những lần sửa đổi cũng đã quy định theo hướng xử lý nghiêm khắc hơn những tội phạm về chức vụ nói chung"
   Đù má nó, tên nước nó nó còn viết sai lỗi chính tả, đù má đù má....
   21
  • hình chộp của Củ Cải

   nhằm lúc 12:04:26 25/7/12, Củ Cải rằng:

   Toàn dân: Muốn! Muốn! Muốn!
   1
  • hình chộp của Lạnh Lùng

   lại nhằm lúc 12:52:56 25/7/12, Lạnh Lùng rằng:

   Cho dù sông có thể cạn,núi có thể mòn song Mại dâm vẫn không bao giờ thay đổi.
   Mại dâm tồn tại mãi mãi với thời gian!
   2
  • hình chộp của Vit

   nhằm lúc 12:57:44 25/7/12, Vit rằng:

   Chính xác phải là: “Muốn hay không, mại dâm vẫn TỒN LẠI...”
   16
  • hình chộp vu vơ

   xin cảm ơn và xin đợi bình phẩm được duyệt.

   đợi tí…