lá cải.org

 1. Vietnamnet - Đâm chết bố người yêu vì… không được cưới

  ·

  Hắn rút dao ra, xông vào. Bố người yêu nhổm dậy. Nhưng đã muộn rồi. Hắn vừa đâm vừa gào lên "Này thì không cưới tao này, này thì không cưới tao này..."

  Bạn không muốn ủng hộ Mark Zuckerberg ư?

  • hình chộp vu vơ

   xin cảm ơn và xin đợi bình phẩm được duyệt.

   đợi tí…