lá cải.org

 1. Dân Trí - Tại sao sách có nội dung xâm hại chủ quyền quốc gia, vẫn xuất bản?

  ·

  Xuất bản thì có làm sao? Xâm hại cỡ nào thì có làm chi? Chủ quyền thì để làm chi? Nội dung kiểu gì thì đã làm sao?

  Bạn không muốn ủng hộ Mark Zuckerberg ư?

  • hình chộp của ali33

   nhằm lúc 23:06:01 15/3/13, ali33 rằng:

   xử phạt quốc gia chính chủ chăng ;))
   9
  • hình chộp của Hai Ly

   lại nhằm lúc 09:16:00 16/3/13, Hai Ly rằng:

   Ai bảo các giáo sư, tiến sĩ Việt Nam không viết sách thuần việt cho chúng tôi in, vì miếng cơm phải đi mua bản quyền của nước ngoài thôi
   10
  • hình chộp của Lá Mơ

   nhằm lúc 09:28:33 16/3/13, Lá Mơ rằng:

   Làm sao là tại làm sao? Người ta làm láo còn sao cái gì?
   11
  • hình chộp vu vơ

   xin cảm ơn và xin đợi bình phẩm được duyệt.

   đợi tí…