lá cải.org

 1. Đất Việt - Không phải người Hà Nội nào cũng xấu

  ·

  mà chỉ là không đủ cá sấu cho người Hà Nội ăn...?

  Bạn không muốn ủng hộ Mark Zuckerberg ư?

  • hình chộp của Hai Ly

   nhằm lúc 07:56:14 21/3/13, Hai Ly rằng:

   Vẫn có ngưởi tử tế trong đám xấu xa, cũng như trong đám người tử tế vẫn luôn có người xấu
   9
  • hình chộp vu vơ

   xin cảm ơn và xin đợi bình phẩm được duyệt.

   đợi tí…