lá cải

Vietnamnet Tự sát vì giá rau quá 'bèo'

·

Lí do cha ông ta thắng giặc phương Ấy: tinh thần của ta mạnh hơn nhiều. Nếu ta cũng lăm le tự sát vì giá rau giá hành thì chẳng mấy chốc mà tuyệt diệt.

Đang gửi…