lá cải

Người Đưa Tin Mua thuốc ngủ cực mạnh dễ như mua rau

·

Ai bảo mua rau là dễ? Không, mua rau khó lắm chứ. Tôi ngồi đợi giá rau giảm mà tóc bù xù như lọng che, mặt dài ra như mặt ngựa.

Đang gửi…