lá cải

VTC Hoa hậu Thùy Lâm mua vàng tích trữ

·

Chúng tôi đưa cái tin vớ vẩn này lên báo đây là để cho bạn đọc biết một điều tốt đẹp lớn lao: đời đã sinh ra Luyện nhưng vẫn còn có Lâm, là một người lương thiện, thị đã không đi cướp mà quyết định mua vàng...

Đang gửi…