lá cải

Dân Trí Choáng váng với tình yêu trên thành cầu

·
Trước khi choáng váng trên thành cầu thì nên học bơi. Theo tôi bơi chó là vừa dễ học lại vừa hợp tình hợp cảnh.
Đang gửi…