lá cải

An Ninh Thủ Đô Cận cảnh đôi tay "ác thú" Lê Văn Luyện

·

(Méc) Chị ơi chị cái thằng ác thú đó trước khi gây án nó còn đi tè nữa! Đi ị nữa!

Đang gửi…