lá cải

Dân Việt Thấy xin đi nhờ xe, hí hửng tưởng gái bán hoa

·

Công an đã phạt tiền anh T. vì lỗi gây rối! Không hỏi rõ ngọn ngành, trông gà hóa quốc như thế, bị phạt tiền đã là may. - Cũng may đây là báo điện tử. Báo giấy mà viết thế này ắt khối thằng bán báo ăn đòn oan.

Đang gửi…