lá cải

Người Lao Động Cổ tích của Ngọc Diệp

·

Cuối cùng thì Ngọc Diệp đã trở nên giàu có, không cần phải cực khổ đi đóng phim nữa, và khán giả sống hạnh phúc suốt đời.

nhằm lúc 0:55 ngày 21/11/11, rằng:

cháu thề, cháu cười lăn lộn khi đọc cái này
Đang gửi…