lá cải

Giáo Dục Ảnh: Nữ quân nhân vũ trang Trung Quốc

·

Bài này đặt trong mục "Giáo dục Quốc phòng." Tức là khi tổ quốc lâm nguy, chúng ta sẽ in hình những nữ quân nhân xinh đẹp này ra giấy khổ A0, lộng kiếng, khênh lên trên đầu, may ra địch quân nó thấy nó thương hại nó chỉ thiến thôi chăng?

nhằm lúc 8:38 ngày 23/11/11, mitdac rằng:

...ngó thấy gái giặc mặc quân phục mà không biết nhục...

nhằm lúc 14:11 ngày 23/11/11, T rằng:

Anh ơi, đây là mình đang nghiên cứu quân bên nó mà. Trong khi quân nó chả biết tý gì về quân mình đâu, hí hí.

nhằm lúc 16:50 ngày 23/11/11, công hiếu rằng:

Phó Tổng Biên tập báo GDVN: Bùi Ngọc Cải Cái tên nói lên tất cả ;))
Đang gửi…