lá cải

Giáo Dục Phạm Văn Mách: Hát và thể hình không liên quan gì đến nhau

·

Chính thế, nên anh mới vô địch thế giới môn thể hình chứ không phải môn hát...

nhằm lúc 1:13 ngày 24/11/11, Phương rằng:

Vấn cái đề là anh lại muốn vô địch ở cả hai cái
Đang gửi…