lá cải

Giáo Dục Đẹp xiêu lòng - Hoa khôi Học viện Ngoại giao

·

Sao lại có cái que gì chỗ cái lòng vậy?

nhằm lúc 8:13 ngày 7/1/12, tam rằng:

Hoa khôi quái j. Cô bé này từng đoạt á khôi 2 từ cách đây 4 năm roài cơ. Lấy 1 anh chồng già hơn 30 tuổi rồi được lăng xê đủ kiểu mà k nổi lềnh phềnh lên đc.

nhằm lúc 22:40 ngày 7/1/12, He he rằng:

Nói đẹp xiêu lòng cái tự dưng cái mả cha nó cứng hết cả lên, đâm ra có cái cọc mà anh thắc mắc đấy.
Đang gửi…