lá cải

Giáo Dục GÀO: "Tôi hoàn toàn mềm nhũn khi yêu"

·

Cái này không được hợp với lẽ tự nhiên cho lắm.

nhằm lúc 22:06 ngày 7/1/12, thét rằng:

Mềm nhũn của em ấy chắc cũng ngang ngửa với độ cương của đối tác =))
Đang gửi…