lá cải

Kiến Thức Người Trung Quốc ngày càng viết kém chữ Hán

·

Thật đáng tiếc! Trong khi chúng ta đọc càng ngày càng thạo.

nhằm lúc 15:32 ngày 12/1/12, phụ nữ rằng:

ít lâu nữa sẽ có hội thảo dùng chữ Hán thay chữ quốc ngữ
Đang gửi…