lá cải

Kiến Thức Thầy giáo bị học sinh vác dao lùa khắp lớp

·

hay là chuyện con vịt dạy bò bay.

nhằm lúc 12:02 ngày 11/1/12, T rằng:

Không hiểu thâm ý của ADM.

nhằm lúc 20:17 ngày 11/1/12, Danh rằng:

chắc admin nhại lại tên truyện thiếu nhi đây mà.

nhằm lúc 0:27 ngày 12/1/12, NĐT rằng:

Hay thật, giờ từ "lùa" thành từ phổ thông rồi đấy. TS anh NB.

nhằm lúc 8:23 ngày 12/1/12, tinh rằng:

lùa trong lùa vịt, mình nghe lâu ồi
Đang gửi…