lá cải

Người Đưa Tin Muôn người “phú quý giật lùi”, đại gia vẫn tìm “độc”, “lạ”

·

(Ở cổng tòa soạn Người Đưa Tin) "Đứng lại! Cho biết mật khẩu!" - "Muôn người phú quý giật lùi đại gia vẫn tìm độc lạ" - "Đúng rồi, đúng là phóng viên báo ta rồi, mời anh vào!"

nhằm lúc 13:35 ngày 19/1/12, T rằng:

Cái tít hay, độc và lạ quá!!!
Đang gửi…