lá cải

Người Đưa Tin Phạm nhân thành tỷ phú nhờ tình yêu cô hàng nước

·

Năm 1995, dịp đất nước kỷ niệm 20 ngày hoàn toàn được giải phóng, trong lệnh công bố ân xá phạm nhân, khi cán bộ trại giam đọc tên Phạm Văn Bình, anh đã đã rưng rưng khóc. - Thế là năm 1975 chúng ta chỉ mới được giải phóng sơ sơ, giải phóng vu vơ, quả thật đời có đâu ngờ...

Đang gửi…