lá cải

Đất Việt Cặp vợ chồng ‘Tây’ chụp ảnh du lịch cực độc ở Việt Nam

·

(Không liên quan) Có lần đi thăm một thắng cảnh nổi tiếng, tôi thấy một gốc cây rất bự, trên có khắc dòng chữ "Ta đã đứng đái ở đây."

Đang gửi…