lá cải

Giáo Dục 'Thót tim' khi Thanh Lam bước đi, Tina Tình phản pháo Vũ Ngọc Đãng

·

Cách đặt tít của báo này như sau: cắt từ điển ra thành nhiều mảnh nhỏ, bỏ vào cái chum, lắc lên như người ta xin xăm, rớt chữ nào ra xài chữ ấy.

nhằm lúc 22:15 ngày 21/3/12, Lá ngón rằng:

Cơ quan ngôn luận của đại học chữ to mà.
Đang gửi…