lá cải

Vietnamnet Khi 'sao' Việt bị truyền thông 'cưỡng đẻ'

·

Đừng cưỡng nữa! Người ta toàn đẻ non kìa, không thấy sao?

nhằm lúc 22:14 ngày 21/3/12, Lá ngón rằng:

Bọn này tự sướng bằng cách "nhổ rồi liếm" thành nghiện rồi.

nhằm lúc 4:15 ngày 22/3/12, mitdac rằng:

Nhà báo khôn như rận, cưỡng bức thì không thấy tự thú

nhằm lúc 14:54 ngày 22/3/12, T rằng:

Ông (VNN) tưởng ông nằm ngoài bọn "truyền thông" đấy hay sao?
Đang gửi…