lá cải

Giáo Dục VIDEO: Thầy giáo dùng thước đánh vào mông hàng loạt nữ sinh cấp 3

·

Trước khi các bạn gào lên, tôi xin nói câu này. Sau cái đợt SuJu với SuCo gì vừa rồi ấy, thì có những nữ sinh cấp 3 không phải là đánh thước kẻ vào mông mà phải phi xe công nông vào mặt.

nhằm lúc 9:55 ngày 22/3/12, badoso rằng:

Không phải nữ sinh đâu, đó là những nữ để sinh.
Đang gửi…