lá cải

Đất Việt Ngọc Trinh đang nghĩ tới chuyện đóng phim

·

RUN, YOU FOOLS!!!! RUN FOR YOUR LIVES!!!!

nhằm lúc 21:36 ngày 24/3/12, Khương rằng:

Orcs đang oánh Minas Tirith te tua, Denethor dòm từ tầng thành cao nhất xuống gào lên. Lord of the Rings, The Return of the King.

nhằm lúc 21:54 ngày 24/3/12, Tui rằng:

nếu đúng như nhà báo viết thì hên quá, cô ấy mới chỉ "nghĩ" thôi mà, chắc tận thế cũng chưa nghĩ ra đâu, trừ khi có ai nghĩ hộ :))

nhằm lúc 12:19 ngày 25/3/12, maomeo rằng:

Định cạnh tranh với JAV chắc?

nhằm lúc 22:12 ngày 26/3/12, Anh rằng:

Ồ cô ấy biết nghĩ

nhằm lúc 11:16 ngày 27/3/12, Lex Ngáo rằng:

Uhm, may thiệt, một ý nghĩ đi ngang đầu con này cũng như con sên bị thọt bò từ Lạng Sơn đến Cà Mau...
Đang gửi…