lá cải

Dân Trí Giết người yêu sau 16 ngày “sống thử”

·

Máu “hoạn thư” nổi lên, Hải chuẩn bị một con dao Thái Lan chạy đến gần nhà mẹ Tuyền đợi. - Thật ra để có máu Hoạn Thư thì chắc là Hải đã dùng con dao Thái Lan này từ trước rồi.

nhằm lúc 17:04 ngày 24/3/12, PTD rằng:

Để có máu Hoạn Thư, Hải đã qua Thái Lan và nhân tiện mua luôn con dao... :))

nhằm lúc 21:54 ngày 24/3/12, Jerry rằng:

qua Thái Lan mua con dao Thái hay làm gì? :)) potay, Dân Trí mà nói chuyện ngu bỏ mie :|

nhằm lúc 21:56 ngày 24/3/12, panpan rằng:

Nhà báo ngu quá đi!
Đang gửi…