lá cải

Phụ Nữ Today Vá đường như vá....váy, quan bảo dân... không ăn bẩn!

·

Các bạn cứ bảo Vĩnh Thụy lận đận. Lận đận sao bằng cái bài này? Ban đầu thì tít là "Bộ giao thông làm đỏm, người ăn bẩn chiếm bao nhiêu %?" xong sửa thành "Vá đường như vá trinh, quan bảo dân không ăn bẩn," cuối cùng thì như thế này đây.

nhằm lúc 16:35 ngày 29/4/12, Kax rằng:

chuyển từ vá trinh sang vá váy đã là nể mặt anh Cải lắm rồi =))

nhằm lúc 17:39 ngày 29/4/12, bin rằng:

Thấy chữ Phụ nữ Today và chữ Vá , đã ngay lập tức đọc thành " Vá đường như vá màng trinh" , sau một lúc bàng hoàng mới biết đấy là chữ "váy". Có thể nói, slogan "màng trinh" đã gắn liền với hình ảnh của PNTD trong tâm thức người đọc. Điều này là ước mơ là mọi doanh nghiệp khi làm quảng cáo
Đang gửi…