lá cải

Giáo Dục Công viên Thủ Lệ chật kín người trong dịp nghỉ lễ Quốc Khánh 2/9

·

Chụp xong mấy cái hình nhảm này thì tếch nhanh, kẻo không ông Ngô Văn Phú ổng viết tiếp truyện "Con heo ở công viên Thủ Lệ" bây giờ.

nhằm lúc 20:30 ngày 3/9/12, Dưa khú rằng:

Lâu rồi mới có người nhớ tới truyện voi A Khâm nên like:D
Đang gửi…