lá cải

Đất Việt Ngắm gái sơn cước ‘thăng hoa’ giữa Hà Nội

·

Ngày trước người Kinh chúng ta hay gọi người thiểu số là "mọi," với hàm ý xem thường. Nay ở nhiều phương diện, chính chúng ta mới là mọi (Thêm: Bạn đọc có thời gian đọc bài Mọi của Duy Ngọc cho vui).

nhằm lúc 11:03 ngày 4/9/12, capthoivu rằng:

Bài "mọi" hay quá. mà hình như gái mà "thăng hoa" là nói đến cái vụ kia (lên đỉnh vu sơn gì đó)???

nhằm lúc 20:09 ngày 5/9/12, Pham Thanh Tung rằng:

ko xem được anh cải ơi
Đang gửi…