lá cải

Kiến Thức Nhìn rốn đoán cách ’yêu’ của chàng

·

Cách đây gần một năm, nàng đã nhìn rốn chàng. Hôm nay nàng lại nhìn rốn chàng. Cũng như các dịp giỗ Tỗ, Quốc khánh, mỗi năm nàng nhìn rốn chàng một lần. Những lần khác nàng nhìn dưới rốn chàng một gang.

nhằm lúc 20:24 ngày 3/10/12, CHUỘT rằng:

Khổ, cái lão xếp em, em nhìn mãi éo thấy rốn của lão đâu cả. Muốn thấy phải vén cái bụng của lão lên. Mà khi vén được bụng của lão lên lão đã xong mẹ nó rồi!
Đang gửi…