lá cải

Kiến Thức Hoa hậu Thu Thảo: Ngực một nơi, áo một nẻo

·

Rồi có khi nào để quên ngực đâu đó không? Tại tôi không tin tưởng lắm về trí tuệ của hoa hậu nước mình...

nhằm lúc 17:56 ngày 3/10/12, Sg rằng:

Quên thì chắc khó, Cải ạ, cần câu cơm mà! Nhưng đôi khi cũng phải đem thế chấp đâu đó ...

nhằm lúc 22:41 ngày 3/10/12, hh rằng:

nhằm lúc 9:03 ngày 4/10/12, Cải con rằng:

Ngày mai có tin: HHTT - Sịp một nơi, bím một nẻo.

nhằm lúc 11:43 ngày 4/10/12, Bungbia rằng:

Thèng phóng ( tinh ) viên này đầu một nơi, óc một nẻo nè.

nhằm lúc 10:07 ngày 5/10/12, Airblade rằng:

Sao giật tít dài dòng thể nhể. "Thu Thảo rơi ngực" hẳn sẽ câu được nhiều view hơn.
Đang gửi…