lá cải

Giáo Dục Báo TQ "phát hiện" cháu ngoại Mao Trạch Đông đã có chồng, con

·

"Ôi vật đổi sao dời, ngày nào mới để tóc quả đào chạy lông bông ngoài ngõ, nay đã đề huề con cái, mà chúng nó vẫn còn hô tư tưởng ông ngoại vĩ đại."

Đang gửi…