lá cải

Giáo Dục Những cụ bà khiến dân mạng 'không thể không like' (P2)

·

Không like thì ít bữa bả về bả đứng đầu giường tui bả cười hay là sao?

nhằm lúc 22:52 ngày 12/10/12, Tony Tèo rằng:

Riết rồi từ điển tiếng Việt thế nào cũng có định nghĩa mới cho cụm từ "cư dân mạng". "Một đám người rỗi hơi, vô tích sự, ngu xuẩn, hay a dua, không có khả năng tư duy độc lập, bị sử dụng thường xuyên như một công cụ"... đại loại thế.
Đang gửi…