lá cải

24h Lộ thủ phạm làm khuôn mặt sao sưng vù

·

Quyết không chỉ đồng chí Hồng Quế nấp trong đống rơm!

nhằm lúc 18:18 ngày 18/10/12, CHUỘT rằng:

Có gì đâu, anh bị tiểu đường, em sẽ bị sâu răng, mà sâu răng thì mặt phải sưng thôi!

nhằm lúc 12:27 ngày 19/10/12, Cải con rằng:

Chắc sao này gặp ông TS chữa bịnh bằng tinh trùng rồi.
Đang gửi…