lá cải

Đất Việt Không kỷ luật, Trung ương đã 'cân nhắc lợi hại'

·

Bình thường các bác thích dùng chữ Hán Việt, nay có cái từ "vô kỉ luật" hợp lí thế mà không xài.

nhằm lúc 17:22 ngày 18/10/12, Vivian rằng:

Dám xài? Dù tặng tiền, tặng vàng, tặng thêm căn hộ Phú Mỹ Hưng + 5 tỷ đồng còn hông dám nữa là :))
Đang gửi…