lá cải

Kiến Thức Giật mình nhan sắc Thủy Tiên thời còn "răng hô"

·

Cẩn thận kẻo mai lại có bài "Giật mình nhan sắc phóng viên thuở còn răng."

nhằm lúc 0:28 ngày 2/11/12, quahay rằng:

Cải ơi, phải là "Tiếc thay nhan sắc phóng viên thuở còn răng"

nhằm lúc 8:24 ngày 2/11/12, Vu rằng:

Nhà báo đã dần ăn đến bựa răng rồi. Mà "Vick" là con gì vậy? Vãi bồi bút, đã viết nhảm còn viết sai
Đang gửi…