lá cải

Dân Trí Nữ ĐBQH tỉnh Hải Dương trở thành thần tượng của giới trẻ

·

Sánh vai cùng chị chuyển giới, anh bóng lộn, sư thầy hôn lợn, chú béo nhảy ngựa...

nhằm lúc 21:26 ngày 17/11/12, Sg rằng:

Hi Cải. Biết đâu, ngày nào đấy, em í sẽ trở thành ... the first lady.

nhằm lúc 10:00 ngày 19/11/12, Ha ha rằng:

Đất nước rồi sẽ còn cơ cực. Không trách ai được.
Đang gửi…