lá cải

Giáo Dục Tuyển Việt Nam chú ý: Philippines sắp triệu hồi đông đủ ngoại binh

·

Ngày xưa xóm tôi cũng có một thằng khùng, cứ đến bữa ăn không ai bảo nó cũng vác cái loa tự chế đi quanh xóm kêu "Loa loa loa loa, đồng bào chú ý, chui vào hố xí, bắt được phi công, đem về làm lông, mỗi người một tí, của này rất quý, từ Mỹ gửi sang." Anh Giáo Dục làm tôi nhớ quê nhà quá huhu.

nhằm lúc 21:13 ngày 17/11/12, Sg rằng:

Té giếng, nảy lên, đập đầu xuống ít nhất 8 lần. :-)

nhằm lúc 19:09 ngày 18/11/12, Thao rằng:

h mới biết bài vè này :)))
Đang gửi…