lá cải

Giáo Dục Clip hot: Sinh viên trường báo vừa hát vừa vung tiền ra sân khấu

·

Loạn não ngay từ trong nôi!

nhằm lúc 23:12 ngày 17/11/12, Airblade rằng:

Bảo sao bọn này giờ nó bất chấp hết, chỉ vì tiền.

nhằm lúc 23:28 ngày 17/11/12, Vivian rằng:

Té ra Viêm não là bệnh di truyền theo ngành nghề :(.

nhằm lúc 10:33 ngày 18/11/12, Lá Mơ rằng:

Cũng xin thú thật luôn mình là sinh viên năm nhất trường Báo, không đi xem cái này, và bất ngờ với thông tin này. Thực sự.

nhằm lúc 11:25 ngày 18/11/12, Đỗ Lít rằng:

Chú sv trường báo này thể nào cũng bị cạo nhẵn gáy. Phải vừa gào vừa xòe tay vòi phong bì mới đúng chuẩn đào tạo nghề này chứ
Đang gửi…