lá cải

Giáo Dục Ông Nguyễn Bá Thanh: Cách ly vĩnh viễn kẻ cướp dã man ra đảo

·

Chỉ sợ vĩnh viễn không tìm ra cái đảo nào để cách li.

nhằm lúc 17:54 ngày 6/12/12, maomeo rằng:

Cho ra KIA hay MIA?

nhằm lúc 9:24 ngày 7/12/12, Hai Ly rằng:

Làm gì còn cái đảo nào mà đem ra ông ơi, nhà tù trên đảo cũng không phải của việt nam đâu
Đang gửi…