lá cải

Giáo Dục Công Vinh chắp tay xin phóng viên đừng chụp ảnh, phỏng vấn

·

Nhưng anh quá bất cẩn, không chắp tay lạy luôn con chó. Cho nên mới có bài này.

nhằm lúc 15:49 ngày 6/12/12, Cải con rằng:

Nhưng con chó chỉ biết sủa thôi, ko chịu lắng nghe

nhằm lúc 16:40 ngày 6/12/12, Tony Tèo rằng:

Công Vinh thiếu nhạy cảm, nhìn chó mà không biết là chó!

nhằm lúc 12:53 ngày 7/12/12, Lá Diêu Bông rằng:

Xem ra CV có kinh nghiệm lạy nhiều rồi nhỉ?
Đang gửi…