lá cải

Vietnamnet Lặng lẽ rợn người trên đồi hài cốt lính Tây

·

Lính Tây sướng thật, chết rồi còn có người viết bài phúng điếu. Chứ còn như các chú lính ta ở nghĩa trang Biên Hòa, chẳng những đã không được ai than khóc, mà còn phải nhường sáu chục hecta làm đất dân sự. Người ta nói "gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau" cũng là phải lắm.

nhằm lúc 17:45 ngày 22/12/12, abc rằng:

@Cải: Toàn là gà chọi đá nhau chứ có mấy khi thấy gà chọi đá gà tây đâu.

nhằm lúc 18:56 ngày 22/12/12, Điên thật rằng:

giờ phải gọi là "gà cùng một mẹ mãi hoài đá nhau".

nhằm lúc 21:45 ngày 22/12/12, lá ngón rằng:

Cay thật

nhằm lúc 8:10 ngày 24/12/12, Vu rằng:

Nghĩa trang thì không lặng lẽ chứ nó muốn xác lính Tây đứng dậy nhry Flashmod chắc

nhằm lúc 10:11 ngày 24/12/12, mơ chua rằng:

Gà sống còn đá nhau rầm rầm kìa, gà chết ăn thua gì chứ!
Đang gửi…