lá cải

VnExpress Tết con rắn rộn ràng khắp thế giới

·

Tàu gọi ta, quở "Tết con rắn chỉ có mấy nước Á Đông như anh và chú, làm gì mà khoác ra thành cả thế giới?" Ta ỏn ẻn rằng "Vì với em anh là cả thế giới hí hí."

Đang gửi…