lá cải

Phụ Nữ Today Mặc áo dài, Ngọc Trinh bỗng hóa nàng thơ

·

Tôi chắc các bạn đã đọc bài thơ ấy đâu đó rồi: Sáng ra nước đái vàng khè / Ô hay trời đã chuyển hè sang thu.

nhằm lúc 17:56 ngày 11/2/13, tèo rằng:

tết rồi, mặc kệ em Ngọc Trinh với Ngọc Hành mấy ngày tết đi! Nhậu thôi!

nhằm lúc 18:59 ngày 11/2/13, Jatn rằng:

Sáng ra nước tiểu vàng khè Biết ngay trời đã chuyển hè sang thu Cái mùa mưa lũ, âm u Hiếm khi mới thấy chim cu ra đồng Sáng ra gió rít khe mông Thì ra thu đã rước đông về rồi Cô đơn toilette anh ngồi Thương em cố rặn cho lòi xuân ra.....

nhằm lúc 21:54 ngày 11/2/13, capthoivu rằng:

"trăng vào cửa sổ đòi thơ Anh đang bận việc thôn thôn cái lờ..." (Phút phiêu bồng lầu xanh chấm u es)

nhằm lúc 8:10 ngày 13/2/13, Sg rằng:

@ Jatn : Like bài thơ của bạn :-)
Đang gửi…