lá cải

Dân Việt Bảo Anh rạng rỡ trong nắng xuân

·

Năm nào cũng có một bài y chang vậy, chỉ đổi cái chủ ngữ thành tên một gái tân thời hơn. Gọi là ngày xuân nắng sau cực hơn nắng trước.

nhằm lúc 22:33 ngày 12/2/13, Thang rằng:

Bài năm sau: "Bảo Đại du xuân dưới trời cực nắng"

nhằm lúc 22:33 ngày 12/2/13, Hoàng rằng:

Hay cho câu "nắng sau cực hơn nắng trước" =)))))
Đang gửi…