lá cải

VTC Đại biểu xinh nhất Quốc hội: 'Sắc đẹp chỉ là lợi thế'

·

Sắc đẹp chỉ đủ lên báo. Muốn lên ghế cần nhiều hơn thế.

nhằm lúc 2:21 ngày 14/2/13, az rằng:

cần biến sắc đẹp thành hành động.

nhằm lúc 10:31 ngày 14/2/13, capthoivu rằng:

có phải muốn nói đến 1 loại côn trùng có cánh hay bay bay, là hậu thân của con ngài hehehhe
Đang gửi…