lá cải

VTC Chủ tịch Tập đoàn Trung Nguyên bình thản trong tâm bão

·

Ở tâm bão thì gió lặng. Ông Vũ bình thản chắc là nhờ nắm được kiến thức phổ thông này. Gặp như anh nhà báo chắc ướt quần rồi.

Đang gửi…