lá cải

Dân Trí Ớn lạnh ở Bàu Sấu

·
Kiểm lâm Chiến lái mũi thuyền vượt qua biển bèo, thức ăn khoái khẩu của cá sấu - Nhưng thưa bác kiểm lâm, cá sấu ăn bèo thì cá heo ăn gì?

nhằm lúc 0:39 ngày 14/2/13, bird rằng:

Cá sấu ăn bèo cá heo ăn bầu

nhằm lúc 14:57 ngày 15/2/13, Hang rằng:

Thực ra là nhà báo viết lộn thứ tự. Đúng ra là Kiểm lâm Chiến, thức ăn khoái khẩu của cá sấu, lái thuyền vượt qua biển bèo.
Đang gửi…