lá cải

Dân Trí Giọng hát Then cổ mượt mà trên sóng Phát thanh Việt Bắc một thời

·

Bài này không cải đâu. Chỉ là tôi đọc mà chạnh lòng nghĩ đến những giọng hát Thắt cổ bây giờ thôi.

Đang gửi…